1984 Shamus Culhane Betty Boop graphite $600.00
1984 Shamus Culhane Betty Boop graphite $600.00